Asukasyhdistyksen Lampipuistohanke.

Tällä sivulla Asukasyhdistys pyrkii antamaan ajankohtaista tietoa meneillään olevasta Lampihankkeesta.

Tavoitteet

 Yhdistyksen tavoitteena on Leader-osarahoitteisen hankkeen puitteissa raivata ja maisemoida kohdealue puistokuntoon ja varustella se tasokkaasti niin, että se merkittävästi parantaa ja monipuolistaa alueen asukkaiden ulkoilu-, liikunta- ja kuntoilumahdollisuuksia sekä luo viihtyisät puitteet kylän yhteisille ja myös yksityisille tapahtumille. Lampipuistosta tulee esteetön.

 Toimenpiteet

Hankkeessa raivataan talkoovoimin metsittynyt ja pusikoitunut puistikko. Alueen maisemointi niityn osalta hoidetaan luonnonmukaisesti lammaskatraan toimesta.

Niityn keskellä sijaitsevan lammen kaislat niitetään ja rannat siistitään talkootyönä. Kohteesta tehdään kokonaissuunnitelma ja alueelle rakennetaan puistokäytävät ja rakennelmien perustat yhdessä paikallisten ammattilaisten kanssa. Alueelle pystytetään grillikatos ja kuntoiluvälineitä sekä hankitaan muutama levähdyspenkki ja aurinkoenergialla toimivat puistolyhdyt. Koristeeksi tontin kulmaan tehdään kivi-installaatio naapurin paikallisesta peruskalliosta irrottamista lohkareista.

Viimeistely tehdään puu-, pensas- ja kukkaistutuksin. Lopuksi alue ympäröidään perinteisellä riukuaidalla.

Käytännön toteutuksesta vastaavat yhdistyksen jäsenet, alueen asukkaat, paikalliset yritykset, elinkeinonharjoittajat, oppilaitokset, sekä muut yhteisöt.

Toiminta hankkeen päättymisen jälkeen

Hankkeen toteutumista arvioidaan seurantaryhmän toimesta neljännesvuosittain koko hankeajan.

Kohteen valmistumisen jälkeen tavoitteiden toteutumista arvioidaan käyttäjäseurannalla varauskirjan ja suoritusmerkintävihkojen avulla.Hankkeen päätyttyä käyttäjäseuranta jatkuu.

Yhdistys on sitoutunut vastaamaan hankekohteen valvonnasta ja hoidosta talkootyönä koko kymmenvuotisen käyttöoikeusjakson ajan.

Vuosi 2019.

Lampipuistohanke etenee:

"Käytännön toimiin hankkeen toteuttamiseksi voitiin ryhtyä toukokuun lopussa, kun saatiin Vesurilta vahvistus, että rahoitusanomuksemme on vastaanotettu.

Ensimmäinen toimenpide oli sopimus paikallisen lammastilan kanssa maisemanhoitolampaiden vuokraamisesta koko kesän ajaksi.

Seuraavaksi pidettiin parit talkoot, jotta saatiin pystytettyä laitumen ympärille aurinkoenergialla toimivä sähköaita ja rakennettua lampaille sääsuoja.

Lampaat ovat ahkeroineet alueella kesäkuun alusta ja nyt, kun kolme kuukautta urakastaan on täyttynyt, alkaa apetta olla tarjolla niukanlaisesti.

Lisäravinnoksi elikoille on jo kaadettu lampea ympäroivåt lehtevät rantapusikotkin, mutta ehtymään alkaa vähitellen sekin eväspaketti.

Kesän mittaan lammaslaitumemme on ollut suosittu käyntikohde asuinalueemme reippailijoille ja erityisesti lapsiperheille.

Tästä syystä tulemme todennäköisesti jatkamaan alueen maisemointia tällä perinteisellä tavalla myös ensi suven aikana.

Alkavan syksyn aikaan tullaan talkoovoimin raivaamaan alueen pensaikot ja harventamaan puustoa puistokuntoon.

Mikäli säät sallivat, aloitetaan ennen talven tuloa puistokäytävien edellyttämät maatyöt, joita jatketaan ensi keväänä." 

 

 

Vuosi 2020.

Lampipuistohanke etenee:

 

Istutustalkoot Lampipuistossa 18.5.2020.

 

Puistoon istutettiin mm. Isoriippasalavia, Punasaarneja, Rauduskoivu sekä Kyynelkoivuja.

Lampaat poistui Lampipuistosta 3.9.2020. Merkanneita kävijöitä ajalla 9.6 – 3.9 oli yhteensä 414 ja lampaitten nimiehdotuksia kirjattiin yhteensä  79 kpl.                                   

Seuraava vaihe Lampipuistossa on tuoda grillikatos paikoilleen, riukuaidan pystytys, kivi-installaation asennus, puistovalaistus sekä ulkoiluliikuntavälineet.                                  Näitten toimien jälkeen Lampipuisto on valmis täysipainoiseen käyttöön.

Vuosi 2021

Lampipuiston grillikatos

Grillikatos.

Lampipuiston grillikatos tuotiin paikalle 23.3.2021. kotagrilli tulee kesän aikana. Katos on myös uudelleen käsiteltävä, ja penkkejä laitettava.

Talkoot 17.4.2021

Siirrettiin grillikatos paikoilleen, tehtiin penkit siihen, paisteltiin makkaroita ja juotiin nokipannukahvia.

**********************************************************************************************************

Lampipuiston talkoot 8.5.2021. Grillin asennusta

***************************************************************************************************************

26.8.2021 aloitettiin Lampipuistossa riukuaidan teko.

Talvista riukuaitaa Lampipuistossa.

Hei !

Nyt voi Lampipuiston grillikatoksessakin käydä grillailemassa. 

Grillikatosta voi varata myös omiin tarpeisiin tekemällä varauksen grillikatoksessa olevaan varausvihkoon.

 

Lampipuiston sijainti

*********************************************

2019 kesälampaat.
Ilmakuva

Yritystarinoita Keski-Suomesta  julkaisu on nyt luettavissa. Lehdessä juttu myös Asukasyhdistyksen lampipuistohankkeesta.